Temes d’interés

Unió Empreses Sant Vicenç dels Horts 06

 

Les empreses associades a la Unió d’Empreses de Sant Vicenç poden plantejar temes d’interés comuns, que un cop valorats, poden ser tractats per la Junta Directiva o per comissions o grups de treball específics.

En aquesta pàgina anirem deixant constància d’aquestes inquietuds i projectes. Per conèixe’ls en detall i tenir informació puntual sobre la seva evolució, us recomanem que us associeu a la Unió d’Empreses.